Pomocí dvou objektů – otvor na prst ve zdi a buben v reálném čase hrající podle rytmu tepu – jsem se snažil zhmotnit mou úvahu o vnímání lidských pocitů.

Návštěvník v první místnosti vkládá do díla kousek sebe – prst, jako symbol tělesnosti a tep svého srdce jako symbol citovosti. Může se snažit vnímat co jeho akce pohání, ale uslyší pouze slabý rytmus svého srdce stejně tak, jako nedokáže vnímat své pocity a jejich následky v kontextu jiných lidí.

Návštěvník v druhé místnosti vidí pouze bubnující buben, který je propojený s vedlejší zdí. Tato metafora naopak znázorňuje vliv pocitů jedno člověka na druhého a nemožnost rozkódování původu těchto pocitů.

 

použité materiály: basový buben s paličkou, Arduino, snímač tepu, servo motor