Luxfery se v architektuře staly průlomovým objevem minulého století. Tento stavební prvek
měl v ČSSR takový úspěch, že se používal téměř všude. Komunisté ovšem zničili ideu
socialismu stejně, jako dehonestovali luxfery. Nyní je obojí opět v módě a mezitím, co se
luxfery dostávají do moderních novostaveb, komunisté se dostávají k moci.
Význam slova luxfera [lux ferre] se překládá jako nosič světla. Tento fakt mě doslova donutil
z luxfer postavit projekční plochu, která ponese světlo projektoru, světlo napříč temnými
výroky současných komunistů a jejich zastánců. Promítaný a nejasný obraz je příměrem
pomalého, zatím neostrého, nástupu totalitních tendencí. Mozaika projekce je složena ze
série videí zachycujících současné české politiky a jejich vyjádření k tématům týkajících se
komunistické ideologie.

 

použité materiály: skleněné luxfery, internetová videa, projektor, reproduktory

# # # # # # #

Červen 2018