Spolupráce: Iva Polanecká, Kateřina Vazačová, Kristína Vazačová, Sarah Dubná

Zvukový experiment postavený na formátu rádiového vysílání. Vysílání v reálném čase. Rádio přenášené přes internet. Uzavřená platforma pěti umělců. Uzavřená sama do sebe ve 24 hodinové smyčce.

Pět zvukových stop, jeden konkrétní den, pět autorských překladů osobních záznamů deníků z tohoto dne. Prolínáním těchto individuálních stop metaforicky vzniká změť zvuků vyjadřující odůvodnění toho, proč se jako skupina nikdy nedokážeme sejít.

umístění: www.whywecannevermeet.vaclavnosek.eu

použité materiály: webová aplikace